Nabór wniosków o przyznanie pomocy

czwartek, 04 lipca 2013 06:53 Emilia Mucha
Drukuj

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII), które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków:
- od dnia 16 lipca 2013 r. do 6 sierpnia 2013 r.

Limity dostępnych środków:

I WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Odnowa i Rozwój Wsi: 1 600 000,00 zł
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 200 000,00 zł
3.  Małe projekty:1 500 000,00 zł

II ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ
1.  Odnowa i Rozwój Wsi: 500 000,00 zł
2.  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100 000,00
3.  Małe projekty: 600 000,00 zł

III ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII
1.  Małe projekty: 200 000,00 zł

Miejsce składania wniosków:
- Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6 (gminna hala sportowa), pokój nr 10, 97-225 Ujazd

Godziny przyjmowania wniosków:
- od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

znajdują się w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”: www.buduj.eu oraz w Centrum Informacji Stowarzyszenia LGD „BUD – UJ RAZEM” mieszczącym się przy Zespole Szkół w Czarnocinie oraz Zespole Szkół w Kamieńsku.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd oraz w Centrum Informacji ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin (Internat Zespołu Szkół Rolniczych) Centrum Informacji w Kamieńsku ul. Szkolna 4 97-360 Kamieńsk, a także pod nr tel.: 0 517 529 539, 0 512 823 620.

Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2013 07:05