Informacja o dodatkowym naborze

czwartek, 05 kwietnia 2012 13:56 Maria Klekowska
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 02.01.2012 r. prowadził nabór uczestników POKL na 2012r. w ilości 10 osób(kobiety) do realizacji projektu: "Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Gomunice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nabór trwał 2 miesiące tj. od 02.01.2012r. do końca lutego 2012r. w związku z brakiem chętnych do w/w projektu ogłasza się dodatkowy nabór do 20.04.2012r.

Projekt obejmuje:

Jedna z 10 osób musi posiadać grupę inwalidzką.
Nabór będzie trwał 2 miesiące, tj. od 02.01.2012 r. do końca lutego 2012 roku.
Osoby zgłaszające się muszą spełniać kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, tj.:

W pierwszej kolejności brane są pod uwagę osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, które są klientami pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 101, 103 w Urzędzie Gminy w Gomunicach telefon kontaktowy (+48) 44 684 24 85 wew. 219 lub 223.

Poprawiony: czwartek, 05 kwietnia 2012 14:13