Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

czwartek, 23 stycznia 2020 07:54 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020r. zawarło:

Ponadto:

LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy. Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.

Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:


Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020 08:32