INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - SUSZA ROLNICZA 2019

piątek, 05 lipca 2019 10:49 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

GMINY GOMUNICE

SUSZA ROLNICZA 2019 ROK

Wójt Gminy Gomunice informuje właścicieli gospodarstw rolnych, że w związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego potwierdzonej wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi w ramach monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) wystąpiło na terenie naszej Gminy zagrożenie suszą rolniczą, obejmującą następujące uprawy:

a) na glebach kategorii I (klasa V i VI):

- zboża ozime;

- zboża jare;

- kukurydza na ziarno;

- kukurydza na kiszonkę;

- rzepak i rzepik;

- krzewy owocowe;

- truskawki;

- rośliny strączkowe.

b) na glebach kategorii II (klasa V i VI):

- zboża jare.

 

Informacje na temat zagrożenia suszą na poziomie gminy dostępne są na stronie:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1012042/

 

Wniosek o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego można składać do 15 lipca 2019 roku.

Gminna Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach będzie szacowała poniesione straty przed zbiorem upraw.

 

Wymagane dokumenty do wniosku rolnika:

- wniosek o szacowanie szkód przez komisję,

- oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach,

- oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

- wydruk wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 rok z aplikacji e-Wniosek Plus oraz wypis z ewidencji gruntów dotyczący działki dotkniętej suszą rolniczą.

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy Gomunice – pok. 112 oraz na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi https://www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

 

WÓJT GMINY

/-/  Paweł Olejniczak

Poprawiony: wtorek, 09 lipca 2019 13:52