Pomoc materialna dla uczniów 2012/2013

poniedziałek, 23 lipca 2012 13:24 Aneta Szczepocka
Drukuj

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gomunice. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie tj. 351,00 zł netto. Wnioski składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Więcej informacji oraz formularz wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale Dla Interesanta / Pomoc społeczna i socjalna / Stypendia szkolne.

Poprawiony: wtorek, 24 lipca 2012 12:30