IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

piątek, 10 maja 2019 10:56 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 13 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2019-2023.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2019.

5. Zakończenie obrad Sesji.