VII Sesja Rady Gminy

poniedziałek, 15 kwietnia 2019 12:30 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI Sesji Rady Gminy.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gomunice.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gomunice.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad Sesji.