Informacja o naborze wniosków stypendialnych

środa, 15 czerwca 2011 14:06 Aneta Szczepocka
Drukuj

Informujemy, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi już we wrześniu 2011 r. organizuje kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych 1 500 szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy spełniają następujące warunki:
- wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
- posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
- miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku 2010,
nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.stypendium.info.pl.


Poprawiony: piątek, 17 czerwca 2011 13:54