.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenie - Pierzawka Gminna 2019

Email Drukuj

Poprawiony: czwartek, 31 stycznia 2019 08:49
 

Zostaw 1 procent podatku w powiecie radomszczańskim

Email Drukuj

Zostaw procent w swym powiecie

Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Starostwo Powiatowe w Radomsku rozpoczęło kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 13:51 Więcej…
 

Szkolenie z Dopłat Bezpośrednich i Prawa Wodnego

Email Drukuj

SZKOLENIE Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH I PRAWA WODNEGO

W dniu 1 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30 (sala konferencyjna – I piętro) odbędzie się szkolenie z zakresu dopłat bezpośrednich i prawa wodnego, które przeprowadzi Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomsku.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 11:12
 

Zapisy na zajęcia z robotyki dla dzieci

Email Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach ogłasza zapisy na zajęcia z robotyki dla dzieci, które odbywać się będą w okresie ferii zimowych, tj. 11.02.2019 - 15.02.2019.

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2019 14:21 Więcej…
 

IV Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 

Sztab XXVII Finału WOŚP w Gomunicach

Email Drukuj

 

Sztab XXVII Finału WOŚP
w Gomunicach

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 stycznia 2019 13:53 Więcej…
 

Spotkanie informacyjne dot. dofinansowania do kursów prawo jazdy

Email Drukuj

Wójt Gminy Gomunice zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania do kursów prawo jazdy, które odbędą się:

  • 14.01.2019 r. o godz. 17:00 -  Urząd Gminy Gomunice
  • 14.01.2019 r. o godz. 18:30 - Szkoła w Chrzanowicach
Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2019 14:01 Więcej…
 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - FERIE 2019

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 13:33
 

Informacja dla rolników-Kurs Chemizacyjny

Email Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - KURS CHEMIZACYJNY

Przypominamy o ważności kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Tym samym w 2019 roku utracą ważność zaświadczenia wydane w 2014 roku.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 11:08 Więcej…
 

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

Terminy posiedzeń komisji stałych:

- 25.01.2019 r. godz. 14:00 - Komisja skarg, wniosków i petycji;

- 28.01.2019 r. godz. 15:30 - Komisja rewizyjna;

- 29.01.2019 r. godz. 14:00 - Komisja budżetu, inwestycji, edukacji i ochrony zdrowia.

Komisje dokonają analizy projektów uchwał przygotowanych na IV Sesję Rady Gminy.

Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 13:42
 

Bibliotekarze też pomagali - WOŚP 2019

Email Drukuj

Nasza radość, że możemy pomagać innym to niestety radość przez łzy, które płyną po śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach i jej Filia w Chrzanowicach już po raz trzeci włączyły się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem padł niewątpliwie nasz rekord w zbiórce na ten szczytny cel. Po raz pierwszy do puszki, która była dostępna w Filii Bibliotecznej w Chrzanowicach,  na ten szczytny cel mieszkańcy mogli składać datki już wcześniej. W ciągu dwóch tygodni trafiło tam 480,56 zł.

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2019 08:38 Więcej…
 

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Email

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie:
- pomocy społecznej,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe informacje dot. ww. naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem https://bip.gomunice.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2019 08:49
 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 r.

Email

Informujemy, iż w dniu 4 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:
•    pomocy społecznej,
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa dnia 28 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem https://bip.gomunice.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2019 10:23
 


Strona 8 z 82

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi