.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Email Drukuj

Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Szczegóły pod adresem https://bip.gomunice.pl/ w zakładce "Pożytek publiczny".

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 12:09
 

Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Email Drukuj

W najbliższy poniedziałek (17 lutego 2020 r.) o godzinie: 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku przy ul. 11 listopada 2, odbędzie się Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/events/539398023336422/

Poprawiony: piątek, 14 lutego 2020 12:11
 

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych

Email Drukuj

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 13:15 Więcej…
 

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Email

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi naborem wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy Gomunice uprzejme informuje, iż właściciele budynków, którzy mają zdjęty i składowany na posesji eternit lub inny wyrób azbestowy mogą składać wnioski o odbiór ww. odpadów w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Gomunice pokój nr 101.

Do pobrania: druk wniosku

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 08:54
 

Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

Email Drukuj

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020 08:32 Więcej…
 

Nabór do komisji konkursowej

Email

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie:

- pomocy społecznej,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe informacje dot. ww. naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem https://bip.gomunice.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.


Poprawiony: czwartek, 16 stycznia 2020 11:45
 

28 Finał WOŚP - Cudowne 57 tysięcy w Gomunicach i Kamieńsku

Email Drukuj

28 Finał WOŚP w Gomunicach Finał WOŚP w całej Polsce dobiega końca, podczas dwóch Małych Finałów zebrano niebagatelną kwotę. Na scenie młodzi artyści i sportowcy, podczas imprezy kiermasz, kawiarenka, stoisko medyczne i biblioteczne. Hitem licytacja “Obiad z Wójtem Gminy Gomunice”, gdzie padło okrągłe 10 tysięcy złotych.

 

Finał był rekordowy pod względem ilości: sympatyków, występujących artystów, naklejonych serduszek, wolontariuszy i oczywiście datków, a tych uzbierało się 57 tysięcy 188 złotych 83 grosze.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 08:55 Więcej…
 

Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa 2019-nCoV

Email Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 17 lutego 2020 13:50
 

Prawidłowe zabezpieczenie mienia

Email Drukuj

W trosce o bezpieczeństwo i prawidłowe zabezpieczenie mienia Mieszkańców Gminy Gomunice przedstawiamy wskazówki, które mogą chronić przed następstwami przestępstw i wykroczeń.

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2020 15:18 Więcej…
 

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

Poprawiony: środa, 29 stycznia 2020 07:53 Więcej…
 

Zaproszenie - Pierzawka Gminna 2020

Email Drukuj

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020 07:49
 

Otwarte konkursy ofert

Email

Informujemy, iż w dniu 16 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:
•    pomocy społecznej,
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa dnia 7 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem https://bip.gomunice.pl/) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: czwartek, 16 stycznia 2020 11:45
 

Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD BUD-UJ RAZEM

Email Drukuj

BUD-UJ RAZEMZapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Będków, Budziszewice, Dobryszyce, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, Powiat Piotrkowski, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD "BUD-UJ RAZEM" i wdrażania LSR.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 09:36 Więcej…
 


Strona 7 z 92


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi