.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Lokalny Turniej Piłki Plażowej - 23 czerwca 2019 r.

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: wtorek, 11 czerwca 2019 12:36
 

Spotkanie w sprawie rosnących kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Email Drukuj

W dniu 04 czerwca 2019r., w Urzędzie Gminy Gomunice, odbyło się spotkanie poświęcone problemowi rosnących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponoszonych przez mieszkańców. Wójt Gminy Gomunice – Paweł Olejniczak, Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Wójtowie Gmin Łęki Szlacheckie – Piotr Łączny i Gorzkowice – Alojzy Włodarczyk wraz z Wicestarostą Radomszczańskim Panem Jakubem Jędrzejczakiem, wymieniali doświadczenia samorządów w tej kwestii. Dyskutowali nad rozwiązaniami w zakresie obniżenia stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zaniepokojenie obecną sytuacją jak również prognozowanym zwiększeniem stawek tzw. „opłaty marszałkowskiej”, pobieranej z tytułu składowania odpadów na składowiskach. Podjęto decyzję o konieczności dalszych rozmów, również z administracją samorządową wyższego szczebla, w celu wypracowania rozwiązań ogólnosystemowych.

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2019 13:53 Więcej…
 

Miting lekkoatletyczny Szkół Podstawowych - 11 czerwca 2019 r.

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: czwartek, 06 czerwca 2019 10:01
 

Budowa centrum wsi w Gomunicach

Email Drukuj

W dniu 29 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w obecności Pana Andrzeja Górczyńskiego – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Gomunice – Paweł Olejniczak wraz z Panią Iwoną Paul – Skarbnik Gminy podpisali umowę o przyznaniu wsparcia w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych. Gmina Gomunice uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa centrum wsi w Gomunicach”.

Wartość zadania 983 455,39 zł, wartość dofinansowania 500 000 zł.

Poprawiony: środa, 29 maja 2019 13:32 Więcej…
 

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

Email Drukuj

WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘGmina Gomunice rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„WIĘCEJ WIEM, WIĘCEJ POTRAFIĘ”

w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Poprawiony: piątek, 31 maja 2019 12:45 Więcej…
 

Cztery źródła mocy

Email Drukuj

Reprezentacje szkół podstawowych z Gomunic, Chrzanowic, Gorzędowa, Kodręba i Bloku Dobryszyce wzięły udział w XII Świątecznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Przewodniczącej Komisji Budżetu, Inwestycji, Edukacji i Ochrony Zdrowia Rady Gminy Gomunice. Tradycyjnie w zawodach mogli wziąć udział uczniowie klas szóstych lub młodsi. Otwarcia Turnieju dokonała Przewodnicząca Komisji pani Edyta Szadkowska. Życzyła wszystkim gry fair play, bezpiecznej rywalizacji a także wywiezienia miłych wspomnień z pobytu w Gomunicach.

Poprawiony: piątek, 24 maja 2019 13:01 Więcej…
 

Weź udział w spotkaniu i zrewolucjonizuj swoją firmę!

Email Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Google Internetowe Rewolucje zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu adresowanym do przedsiębiorców, które odbędzie się w siedzibie RIPH w Radomsku ul. Kościuszki 6 sala konferencyjna 218, w dniu 24 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30
Szkolenie jest częścią Projektu realizowanego w formule cyklu spotkań Doradcy Google Internetowe Rewolucje z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego.

Poprawiony: poniedziałek, 20 maja 2019 09:56 Więcej…
 

Wakacje z robotyką - zapisy

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2019 10:23
 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2019 r. ORAZ NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Email

Informujemy, iż w dniu 31.05.2019 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w zakresie:
•    pomocy społecznej,
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2019 r.
Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem www.bip.gwgomunice.finn.pl) w zakładce „Pożytek publiczny” oraz na stronie internetowej Gminy Gomunice (pod adresem www.gomunice.pl).

Ponadto zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członka komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie:

-  pomocy społecznej,

Szczegółowe informacje dot. ww. naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem https://bip.gomunice.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: piątek, 31 maja 2019 10:59
 

SOLPARK Kleszczów zaprasza na piknik rodzinny - 2 czerwca 2019 r.

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: środa, 29 maja 2019 07:27
 

Serdecznie zapraszamy na wspólną zabawę - 31 maja 2019

Email Drukuj

 

plakat

Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2019 09:39 Więcej…
 

Już za tydzień I Zlot Turystyczny Powiatu Radomszczańskiego!

Email Drukuj

W sobotę 25 maja 2019 roku spotykamy się w Stanicy Hufca ZHP Radomsko podczas I Zlotu Turystycznego Powiatu Radomszczańskiego.
Do miejsca zlotu będzie można dotrzeć różnymi trasami i różnymi sposobami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2019 07:38 Więcej…
 

SOLPARK zaprasza

Email Drukuj

Zapraszamy w najbliższą sobotę (18 maja) na popołudnie w towarzystwie Masterchefa i ludowego zespołu „Hyżniacy”.

O godz. 16:00 zapraszamy na godzinne widowisko w wykonaniu Zespołu Tańca i Pieśni „Hyżniacy”. Jest to jeden z najlepszych, czysto amatorskich zespołów folklorystycznych. Działa w dwóch grupach wiekowych - dzieci i młodzieży oraz seniorów. Repertuar grupy obejmuje polskie tańce narodowe i tańce ludowe regionu rzeszowskiego.

Po występie na naszej scenie zaprezentuje swoje umiejętności Masterchef Damian Sobek, lepiąc kolorowe pierogi wraz z chętnymi dziećmi, które w zamian za pomoc zostaną nagrodzone upominkami. Po wspólnym gotowaniu, oczywiście degustacja pierogów dla wszystkich!

W czasie trwania występów nie zabraknie również naszych maskotek – Solki i Solusia, którzy będą pozować przy ściance do wspólnych zdjęć.

Poprawiony: piątek, 17 maja 2019 11:00 Więcej…
 


Strona 7 z 84

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi