.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zakończono prace przy budynku biblioteki

Email Drukuj

Gmina Gomunice informuje, że zakończono inwestycję dot. wykonania termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach.

Poprawiony: środa, 27 lutego 2019 12:43 Więcej…
 

Zakaz wypalania traw

Email Drukuj

W związku z rozpoczęciem się okresu wiosennego przypomina się mieszkańcom naszej gminy, że zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340)

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Ponadto w myśl art. 131 pkt 12) powyżej cytowanej ustawy - „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z treścią art. 132 – orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Poprawiony: środa, 27 lutego 2019 10:36 Więcej…
 

V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 6 lutego 2019 r. (środa) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2019.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2019-2023.

5. Zakończenie obrad Sesji.

 

 

Transmisja z obrad sesji oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku będą dostępne pod adresem: sesja.gomunice.pl

Poprawiony: poniedziałek, 04 lutego 2019 13:45
 

Zostaw 1 procent podatku w powiecie radomszczańskim

Email Drukuj

Zostaw procent w swym powiecie

Warto mieć choćby jednoprocentowy wpływ na to, jak zostanie wykorzystany nasz podatek. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Starostwo Powiatowe w Radomsku rozpoczęło kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców powiatu do przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego działającym na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 13:51 Więcej…
 

Szkolenie z Dopłat Bezpośrednich i Prawa Wodnego

Email Drukuj

SZKOLENIE Z DOPŁAT BEZPOŚREDNICH I PRAWA WODNEGO

W dniu 1 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30 (sala konferencyjna – I piętro) odbędzie się szkolenie z zakresu dopłat bezpośrednich i prawa wodnego, które przeprowadzi Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Radomsku.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 11:12
 

Zapisy na zajęcia z robotyki dla dzieci

Email Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach ogłasza zapisy na zajęcia z robotyki dla dzieci, które odbywać się będą w okresie ferii zimowych, tj. 11.02.2019 - 15.02.2019.

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2019 14:21 Więcej…
 

IV Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się IV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Email

Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. Szczegóły pod adresem https://bip.gomunice.pl/ w zakładce "Pożytek publiczny".

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2019 11:57
 

Zaproszenie - Pierzawka Gminna 2019

Email Drukuj

Poprawiony: czwartek, 31 stycznia 2019 08:49
 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne - FERIE 2019

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: środa, 30 stycznia 2019 13:33
 

Informacja dla rolników-Kurs Chemizacyjny

Email Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - KURS CHEMIZACYJNY

Przypominamy o ważności kursu chemizacyjnego. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat. Tym samym w 2019 roku utracą ważność zaświadczenia wydane w 2014 roku.

Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 11:08 Więcej…
 

Posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

Terminy posiedzeń komisji stałych:

- 25.01.2019 r. godz. 14:00 - Komisja skarg, wniosków i petycji;

- 28.01.2019 r. godz. 15:30 - Komisja rewizyjna;

- 29.01.2019 r. godz. 14:00 - Komisja budżetu, inwestycji, edukacji i ochrony zdrowia.

Komisje dokonają analizy projektów uchwał przygotowanych na IV Sesję Rady Gminy.

Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 13:42
 

Bibliotekarze też pomagali - WOŚP 2019

Email Drukuj

Nasza radość, że możemy pomagać innym to niestety radość przez łzy, które płyną po śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach i jej Filia w Chrzanowicach już po raz trzeci włączyły się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem padł niewątpliwie nasz rekord w zbiórce na ten szczytny cel. Po raz pierwszy do puszki, która była dostępna w Filii Bibliotecznej w Chrzanowicach,  na ten szczytny cel mieszkańcy mogli składać datki już wcześniej. W ciągu dwóch tygodni trafiło tam 480,56 zł.

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2019 08:38 Więcej…
 


Strona 6 z 81

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi