.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sanepid - zalecenia oraz materiały informacyjne dotyczące koronawirusa

Email Drukuj

Mając na względzie ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemilogiczną - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomsku przesyła materiały informacyjno-edukacyjne w celu zapoznania się.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2020 09:50 Więcej…
 

Udostępnienie przejazdu pod obiektem mostowym - droga powiatowa 3931E relacji Pytowice-Gomunice

Email Drukuj

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż

od dnia 18 marca 2020 r.*

zostanie udostępniony do ruchu obiekt mostowy WA-320

w ciągu drogi powiatowej 3931E Gomunice – Słostowice.

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2020 14:37 Więcej…
 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Email Drukuj

Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Szczegóły pod adresem https://bip.gomunice.pl/ w zakładce "Pożytek publiczny".

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 12:09
 

Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa 2019-nCoV

Email Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 17 lutego 2020 13:50
 

Prawidłowe zabezpieczenie mienia

Email Drukuj

W trosce o bezpieczeństwo i prawidłowe zabezpieczenie mienia Mieszkańców Gminy Gomunice przedstawiamy wskazówki, które mogą chronić przed następstwami przestępstw i wykroczeń.

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2020 15:18 Więcej…
 

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Gomunice z niżej proponowanym porządkiem obrad:

Poprawiony: środa, 29 stycznia 2020 07:53 Więcej…
 

Zaproszenie - Pierzawka Gminna 2020

Email Drukuj

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020 07:49
 

ARiMR -Dopłaty 2020

Email Drukuj

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Poprawiony: środa, 26 lutego 2020 15:23 Więcej…
 

Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Email Drukuj

W najbliższy poniedziałek (17 lutego 2020 r.) o godzinie: 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku przy ul. 11 listopada 2, odbędzie się Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/events/539398023336422/

Poprawiony: piątek, 14 lutego 2020 12:11
 

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych

Email Drukuj

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 13:15 Więcej…
 

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Email

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi naborem wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy Gomunice uprzejme informuje, iż właściciele budynków, którzy mają zdjęty i składowany na posesji eternit lub inny wyrób azbestowy mogą składać wnioski o odbiór ww. odpadów w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Gomunice pokój nr 101.

Do pobrania: druk wniosku

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 08:54
 

Przykłady Projektów realizowanych i zrealizowanych przez LGD "BUD-UJ RAZEM"

Email Drukuj

Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2020 08:32 Więcej…
 

Nabór do komisji konkursowej

Email

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie:

- pomocy społecznej,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe informacje dot. ww. naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem https://bip.gomunice.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.


Poprawiony: czwartek, 16 stycznia 2020 11:45
 


Strona 5 z 90

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi