.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Szczególne zasady obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gomunicach

Email Drukuj

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów i pracowników GOPS,
z dniem 19 października 2020 r. wprowadzam specjalną strefę przyjmowania interesantów:

Strefa znajduje się na parterze budynku B

(drzwi obok wejścia do Ośrodka Zdrowia).

W wyznaczonej strefie może znajdować się jedna osoba. Zaleca się ograniczenie osobistego zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach.

 

Sprawy, które wymagają wizyty w siedzibie GOPS będą załatwiane po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się z pracownikiem.

Bezpośrednia wizyta w GOPS możliwa jest również poprzez przywołanie pracownika za pośrednictwem dzwonka/domofonu znajdującego przy drzwiach w budynku B, obok wejścia do Ośrodka Zdrowia.

Poprawiony: piątek, 16 października 2020 14:37 Więcej…
 

DYŻURY GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

Email Drukuj

Gminne Biuro Spisowe w Gomunicach pełni dyżury pod telefonami:

1) w godzinach pracy Urzędu: 44 684-24-85,

2) po godzinach pracy Urzędu – od poniedziałku do piątku (do godziny 20:00): 792-041-926

oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Gomunicach – w godzinach pracy Urzędu,

w pok. 114 – I piętro

Poprawiony: środa, 16 września 2020 08:37 Więcej…
 

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Email Drukuj

Informujemy, iż w terminie: 23.10.2020 r. – 06.11.2020 r. przeprowadzane są konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Gomunice dotyczące Programu Współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021.
Szczegółowe informacje w pokoju nr 106 w Urzędzie Gminy Gomunice oraz na stronie internetowej https://bip.gomunice.pl/bipkod/015.

Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 12:57
 

PSZOK i oczyszczalnia zamknięte do odwołania

Email Drukuj

W związku z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 u dwóch pracowników Urzędu Gminy Gomunice, budynek mieszczący się pod adresem Słostowice 1A (oczyszczalnia ścieków) zostaje zamknięty do odwołania.

Od dnia 14 października nie będzie możliwy wywóz nieczystości ciekłych przez pracowników Referatu Gospodarczego. Nieczynny pozostaje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Poprawiony: środa, 14 października 2020 13:37 Więcej…
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które są położone na terenie gminy Gomunice

Email Drukuj

Wójt Gminy Gomunice podaje do publicznej wiadomości...

Poprawiony: wtorek, 13 października 2020 13:27 Więcej…
 

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Email Drukuj

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 08:36 Więcej…
 

Badania naukowe Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Email Drukuj
Przekazujemy zaproszenie do udziału w ankiecie dot. sytuacji ludności w czasie pandemi:
Poprawiony: piątek, 02 października 2020 11:29 Więcej…
 

XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE

Email Drukuj

W dniu 2 października 2020 roku /piątek/ o godz.1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach odbędzie się XXVII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/144/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2020r.

4. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 01 października 2020 09:28
 

Informacja - oczyszczalnia ścieków

Email Drukuj

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomsku informujemy , iż od dnia dzisiejszego tj. 15 października 2020 r. oczyszczalnia ścieków (Słostowice 1A) jest już czynna. Również od dnia 15 października będzie możliwy wywóz nieczystości ciekłych przez pracowników Referatu Gospodarczego .

O ewentualnych dalszych zmianach, związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy będziemy informować na bieżąco.

Poprawiony: piątek, 16 października 2020 07:32 Więcej…
 

Zmiany w funkcjonowaniu kasy Urzędu Gminy

Email Drukuj

Urząd Gminy w Gomunicach informuje, że od dnia 19.10.2020 roku kasa w Urzędzie będzie czynna trzy razy w tygodniu:

  • Poniedziałek: w godzinach od 7:10 do 14:00
  • Środa: w godzinach od 7:10 do 14:00
  • Czwartek: w godzinach od 7:10 do 14:00

Zmiany podyktowane są aktualną sytuacją epidemiologiczną.

Za utrudnienia przepraszamy

Poprawiony: środa, 14 października 2020 08:46
 

Informacja - Awaria wody (2020.10.09)

Email Drukuj

Urząd Gminy Gomunice informuje, że w dniu 9 października 2020r. nastąpiła awaria wodociągu w miejscowości Kletnia.

Pozbawieni wody są Mieszkańcy ulicy Częstochowskiej wraz z przylegającymi do niej ulicami.

Ze względu na zaistniałe niedogodności przepraszamy

Poprawiony: piątek, 09 października 2020 08:06
 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ AMATORÓW - 11.10.2020

Email Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 08:23
 

Informacja o wywiadach bezpośrednich

Email Drukuj

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Poprawiony: piątek, 02 października 2020 09:06 Więcej…
 

Budowa przedszkola w Gomunicach

Email Drukuj

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową nowego budynku przedszkola przy ul. Wolności w Gomunicach. Obecnie na placu budowy została zalana płyta fundamentowa pod przyszłe przedszkole, budowane w technologii pasywnej.

Poprawiony: piątek, 02 października 2020 11:38 Więcej…
 


Strona 4 z 92

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi