.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Prośba o ograniczenie wizyt w Urzędzie

Email Drukuj

PROSIMY O OGRANICZENIE SWOICH WIZYT DO ABSOLUTNEGO MINIMUM!!!

W związku z szerzeniem  się koronawirusa w Polsce, zwracamy się z prośbą o czasowe ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Gomunice oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Apelujemy o konsultowanie się telefoniczne oraz ograniczenie osobistych wizyt do załatwiania spraw pilnych i koniecznych. Wiele spraw urzędowych można załatwić przez telefon lub internet.

Prosimy również, aby płatności dokonywane były w jak najszerszej skali drogą elektroniczną (jeżeli posiadacie Państwo taką możliwość).

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 14:55 Więcej…
 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Email Drukuj

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Poprawiony: środa, 11 marca 2020 14:53 Więcej…
 

Udostępnienie przejazdu pod obiektem mostowym w Słostowicach

Email Drukuj

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż

w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 8:00*

planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

dla zamówienia pn. „Projekt i budowa autostrady A1…”.

Przedmiotowa organizacja dot.

wykonania przejazdu pod obiektem mostowym WA-320

w ciągu drogi powiatowej 3931E Gomunice – Słostowice.

*pisemna informacja od Firmy STRABAG Sp. z o.o. z dnia 10.03.2020 r.

Poprawiony: wtorek, 10 marca 2020 10:50 Więcej…
 

XIII Turniej w piłkę siatkową z okazji Dnia Kobiet

Email Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2020 10:12
 

Udostępnienie przejazdu pod obiektem mostowym - droga powiatowa 3931E relacji Pytowice-Gomunice

Email Drukuj

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż

od dnia 18 marca 2020 r.*

zostanie udostępniony do ruchu obiekt mostowy WA-320

w ciągu drogi powiatowej 3931E Gomunice – Słostowice.

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2020 14:37 Więcej…
 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Email Drukuj

Informujemy, iż rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Szczegóły pod adresem https://bip.gomunice.pl/ w zakładce "Pożytek publiczny".

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 12:09
 

Zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa 2019-nCoV

Email Drukuj

Poprawiony: poniedziałek, 17 lutego 2020 13:50
 

Prawidłowe zabezpieczenie mienia

Email Drukuj

W trosce o bezpieczeństwo i prawidłowe zabezpieczenie mienia Mieszkańców Gminy Gomunice przedstawiamy wskazówki, które mogą chronić przed następstwami przestępstw i wykroczeń.

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2020 15:18 Więcej…
 

Zakaz wypalania traw

Email Drukuj

W związku z rozpoczęciem się okresu wiosennego przypomina się mieszkańcom naszej gminy, że zgodnie z treścią art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

ZABRANIA SIĘ WYPALANIA
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Ponadto w myśl art. 131 pkt 12) powyżej cytowanej ustawy - „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny. Zgodnie z treścią art. 132 – orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Poprawiony: poniedziałek, 09 marca 2020 11:09 Więcej…
 

Sanepid - zalecenia oraz materiały informacyjne dotyczące koronawirusa

Email Drukuj

Mając na względzie ochronę zdrowia i bezpieczeństwa ludzi w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemilogiczną - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Radomsku przesyła materiały informacyjno-edukacyjne w celu zapoznania się.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2020 09:50 Więcej…
 

ARiMR -Dopłaty 2020

Email Drukuj

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

Poprawiony: środa, 26 lutego 2020 15:23 Więcej…
 

Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

Email Drukuj

W najbliższy poniedziałek (17 lutego 2020 r.) o godzinie: 15:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Radomsku przy ul. 11 listopada 2, odbędzie się Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Link do wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook:
https://www.facebook.com/events/539398023336422/

Poprawiony: piątek, 14 lutego 2020 12:11
 

Inwestycje w nawadnianie gospodarstw rolnych

Email Drukuj

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 13:15 Więcej…
 

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ODBIÓR ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Email

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi naborem wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest Wójt Gminy Gomunice uprzejme informuje, iż właściciele budynków, którzy mają zdjęty i składowany na posesji eternit lub inny wyrób azbestowy mogą składać wnioski o odbiór ww. odpadów w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Gomunice pokój nr 101.

Do pobrania: druk wniosku

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 08:54
 


Strona 10 z 89

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi