.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Gomunice

Email Drukuj

Zapraszamy do udziału w projekcie „BON – apetyt na rozwój” dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szkolenia.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z projektu mogą uzyskać dotację do 30 000 zł na sfinansowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników. Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości dowolnie wybranej usługi z bazy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Doradcy bezpłatnie dojeżdżają do klienta, pomagają w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu dotacji. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie przedsiębiorcy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Bełchatowsko - Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym Sp. z o.o. oraz z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego w ramach Działania X.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

* Przedsiębiorców zainteresowanych projektem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gomunicach.

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 09:03
 

Mieszkania Socjalne - nabór uzupełniający

Email

Mieszkania Socjalne - Projekt


Gmina Gomunice realizuje projekt
"Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku
byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne
oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

 

Informujemy, iż Gmina Gomunice ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski aplikacyjne w terminie od 12 lipca do 13 lipca 2018r. do godz. 12:00

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Gomunice http://www.gomunice.pl

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 08:41
 

Zaproszenie na festyn z okazji Dnia Dziecka

Email Drukuj

plakat

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY GOMUNICE

Email Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ – 2018

Urząd Gminy Gomunice Informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wystąpiło na terenie Gminy Gomunice zagrożenie suszą następujących upraw na gruntach klasy V i VI:

- zboża ozime

- zboża jare

- krzewy owocowe

Poprawiony: środa, 04 lipca 2018 12:15 Więcej…
 

Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Email Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w szkoleniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Ponizej tematyka szkoleń oraz link do ogłoszenia o szkoleniu:

Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 14:15 Więcej…
 

Oficjalne otwarcie mieszkań socjalnych w Kocierzowach

Email Drukuj

Zakończyła się przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W piątek, 15 czerwca, odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie mieszkań socjalnych w Kocierzowach. W budynku powstało 8 mieszkań socjalnych, docelowo z obiektu będzie korzystało 13 osób. Mieszkańcy wprowadzą się tu w sierpniu. Średnia powierzchnia mieszkań w przeliczeniu na 1 osobę wynosi ponad 28 m kw.

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 12:27 Więcej…
 

XLIV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Gomunice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Gomunice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM aglomeracji Gomunice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gomunice.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2018 06:17
 

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gomunice.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.

5. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 07:41
 

Szkolenie dotyczące Funduszy Europejskich

Email Drukuj

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. W czasie szkolenia zostaną omówione możliwości wsparcia zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw. Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 09:00 - 13:00 (rejestracja uczestników od godz. 08:45). W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2701-szkolenie-poswiecone-regionalnemu-programowi-operacyjnemu-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Poprawiony: poniedziałek, 09 lipca 2018 09:35 Więcej…
 

Spotkanie informacyjne dot. szkolenia „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”

Email Drukuj

Fundacja EKOOSTOJA zaprasza na spotkanie informacyjne na temat bezpłatnego szkolenia „Pszczoły i pszczelarstwo = rolnictwo ekologiczne”, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach.

Podczas spotkania będzie możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego obowiązkowego do udziału w szkoleniu.

Poprawiony: poniedziałek, 02 lipca 2018 13:24 Więcej…
 

Sportowe Wakacje 2018

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: poniedziałek, 25 czerwca 2018 12:45
 

zMACHani w finale

Email

W minioną niedzielę na piaszczystym skrawku gomunickiego stadionu, siedem męskich drużyn stanęło do walki o tytuł Mistrza Gminy w VIII Turnieju Siatkówki Plażowej. Pierwsza edycja tego turnieju miała miejsce na hali sportowej. Jednak odkąd w 2012 roku powstało specjalne boisko, ciągle ewoluująca wiekowo grupa zapaleńców, w sezonie wiosna - lato, we włosach i za paznokciami wynosi z niego kilogramy piasku.
Pogoda na tegorocznych zawodach, podobnie jak na niemal wszystkich poprzednich, dopisała, choć pewnie bardziej zadowoleni byli z niej kibice niż ciężko pracujący pod siatką zawodnicy.
A motywacją do walki mogli mieć niemałą. Po pierwsze duma i radość ze zwycięstwa. Po drugie: radna naszej gminy, pani Wioletta Perczyńska, nie tylko, jak co roku podwoiła pulę głównych wygranych do 360 zł ale też przekazała dodatkowo kwotę 40 zł dla zdobywców IV miejsca. Myślę, że nieliczne, małe gminy, przy organizacji lokalnych imprez sportowych, mogą poszczycić się takimi atrakcjami dla ich uczestników.

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2018 10:41 Więcej…
 

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gomunice.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Piaszczyce.

5. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2018 09:05
 


Strona 10 z 79

Sonda

Czego najczęściej szukasz na naszych stronach?
 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 60 gości 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi