.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Gmina Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne RP w gminie Gomunice

Nad działalnością OSP z terenu gminy Gomunice pieczę pełni Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gomunicach, który składa się z oddelegowanych przez poszczególne jednostki swych przedstawicieli oraz 3 przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji współpracujących ze Związkiem.

Na podstawie Uchwały nr 3.2016 Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego składa się z 17 członków.
Zarząd Oddziału Gminnego na swym pierwszym posiedzeniu, które również odbyło się 21 maja 2016 r. podejmując stosowną uchwałę nr I.01.2016 ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezes: dh Jacek Rusek
Wiceprezes: dh Paweł Olejniczak
Komendant Gminny: dh Paweł Jagiełło
Sekretarz: dh Iwona Bogusławska
Skarbnik: dh Jolanta Zawisza
członek Prezydium: dh Robert Bąkowicz
członek Prezydium: dh Mirosław Bednaruk
członek Prezydium: dh Władysław Dębski
członek Prezydium: dh Karol Drozdek
członek Prezydium: dh Andrzej Stalka
członek Zarządu: dh Paweł Klimas
członek Zarządu: dh Teodor Kmiecik
członek Zarządu: dh Krzysztof Kulawiak
członek Zarządu: dh Piotr Makowski
członek Zarządu: dh Marcin Mandzij
członek Zarządu: dh Zdzisław Michalski
członek Zarządu: dh Michał Mielczarek

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Głównym celem i zadaniem OSP są:

 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
 • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
 • upowszechnianie, w szczególności wśród członków - kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

W roku 2016 na przestrzeni miesięcy: styczeń - marzec w każdej nw. jednostce odbyły się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W trakcie tych posiedzeń dokonano wyboru władz jednostki, tj.:

 • Zarządu
 • Komisji Rewizyjnej,
  oraz
 • Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
 • przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Na terenie gminy Gomunice działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej RP, do których należą: .

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowicach
Chrzanowice, ul. Żeromskiego 46
97-545 Gomunice
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd OSP:

Prezes:
dh Andrzej Stalka
Naczelnik/Wiceprezes: dh Paweł Klimas
Wiceprezes: dh Katarzyna Kopcik
zastępca Naczelnika: Krzysztof Kasprzycki
Sekretarz: dh Ewelina Majdziak
Skarbnik: dh Iwona KrawczyK
Gospodarz: dh Jan Królak
Członek: dh Tomasz Królak
Członek:
Krystian Zieliński

.


Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach
ul. Narutowicza 24
97-545 Gomunice
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd OSP:

Prezes:
dh Paweł Jagiełło
Naczelnik: dh Wojciech Wroński
Wiceprezes: dh Stanisław Górazda
Sekretarz: dh Beata Bobrowska
Skarbnik: dh Iwona Bogusławska
Gospodarz: dh Piotr Makowski
Kronikarz: Anna Pokusińska-Wrońska
Członek: Jarosław Dzierżawski
.


Ochotnicza Straż Pożarna w Kletni
Kletnia, ul. Główna 33
97-545 Gomunice
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd OSP:

Prezes:
dh Robert Bąkowicz
Naczelnik: dh Piotr Wrzochol
Zastępca Naczelnika: dh Mariusz Kempa
Sekretarz: dh Marzenna Łabęcka
Skarbnik: dh Marcin Jeż
Gospodarz: dh Teodor Zięba
.


Ochotnicza Straż Pożarna w Kocierzowach
Kocierzowy 85
97-545 Gomunice
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd OSP:

Prezes:
dh Władysław Dębski
Naczelnik: dh Michał Mielczarek
Sekretarz:
dh Bartłomiej Majdziak
Skarbnik:
dh Aneta Mielczarek
Gospodarz: dh Piotr Krokowicz
Członek: dh Cezary Wilczek
.


Ochotnicza Straż Pożarna w Piaszczycach
Piaszczyce-Kolonia 37
97-545 Gomunice
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd OSP:

Prezes:
dh Karol Drozdek
Naczelnik-Wiceprezes: dh Krzysztof Kulawiak
Skarbnik: dh Hieronim Wlaźlak
Sekretarz: dh Włodzimierz Olborski
Gospodarz: dh Henryk Szklarek
.


Ochotnicza Straż Pożarna w Słostowicach
Słostowice 2B
97-545 Gomunice
adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarząd OSP:

Prezes:
dh Mirosław Bednaruk
Naczelnik-Wiceprezes: dh Zdzisław Michalski
Sekretarz: dh Łukasz Flaszka
Skarbnik: dh Marek Kuliberda
Gospodarz: Barbara Michalska

.

Składy osobowe prezydiów poszczególnych jednostek są aktualne na dzień 24 maja 2018 r.

Poprawiony: piątek, 29 listopada 2019 07:58  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi