.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Gmina O Gminie Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców gminy Gomunice w poszczególnych miejscowościach

Email Drukuj PDF

Tabela została opracowana na podstawie danych zawartych w ewidencji ludności prowadzonej przez UG Gomunice w ramach zadań zleconych.

Lp.
Miejscowość
Stan na 31.12.2013 r. Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r. Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Borowiecko-Kolonia   
132 129 129 136
141 133+4
2. Chruścin   
139 133 136 137 139 135+1
3. Chrzanowice   
723 720 712 725 732 715+11
4. Fryszerka
0 0 0 0 0 0+0
5. Gertrudów   
87 90
92 96 95 96+1
6. Gomunice   
1.892 1.860 1.848 1.872 1.852 1.787+34
7. Hucisko   
76 84
87 90
91 91+1
8. Karkoszki   
42 48 44 49 57 56+1
9. Kletnia   
931 922 943 966 980 965+20
10. Kocierzowy   
317 312 313 311 305 284+12
11. Kosówka   
58 56 56 54 50 48+0
12. Marianka   
4 4 4 8
8 7+0
13. Paciorkowizna   
157 171 166 168 170 177+2
14. Piaszczyce   
233 222 216 212 218 218+1
15. Piaszczyce-Kolonia   
55 57 57 59 53 52+4
16. Pirowy   
20
20 20 19
18 18+0
17. Pudzików   
133 134 138 138 132 137+0
18. Słostowice   
370 372 355 352 344 332+1
19. Wąglin   
133 133 139 143 144 138+6
20. Wielki Bór   
33 36 36 37 36 34+2
21. Wojciechów   
341 351 344 346 335 319+4
22. Wójcik   
12 11 12 16 15 16+0
23. Zygmuntów   
36 35 29
34
33 25+1
RAZEM:
5.924 5.900 5.876 5.968 5.948 5.783+106

Tabela nr 1. Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały + pobyt czasowy
w poszczególnych miejscowościach gminy Gomunice


Wprowadziła:
Iwona Bogusławska – inspektor

Poprawiony: środa, 16 stycznia 2019 14:04  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi