.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Gmina O Gminie Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców gminy Gomunice w poszczególnych miejscowościach

Email Drukuj PDF

Tabela została opracowana na podstawie danych zawartych w ewidencji ludności prowadzonej przez UG Gomunice w ramach zadań zleconych.

Lp.
Miejscowość
Stan na 31.12.2011 r.
Stan na 31.12.2012 r. Stan na 31.12.2013 r. Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r. Stan na 31.12.2016 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Borowiecko-Kolonia   
125 130 132 129 129 136
2. Chruścin   
134 137 139 133 136 137
3. Chrzanowice   
734 730 723 720 712 725
4. Fryszerka
0 0 0 0 0 0
5. Gertrudów   
98 93 87 90
92 96
6. Gomunice   
1.895 1.906 1.892 1.860 1.848 1.872
7. Hucisko   
71 72 76 84
87 90
8. Karkoszki   
39
41
42 48 44 49
9. Kletnia   
915 931 931 922 943 966
10. Kocierzowy   
338 331 317 312 313 311
11. Kosówka   
58 58 58 56 56 54
12. Marianka   
4 4 4 4 4 8
13. Paciorkowizna   
162 156 157 171 166 168
14. Piaszczyce   
236 238 233 222 216 212
15. Piaszczyce-Kolonia   
48 51
55 57 57 59
16. Pirowy   
32 31 20
20 20 19
17. Pudzików   
127 131 133 134 138 138
18. Słostowice   
383 374 370 372 355 352
19. Wąglin   
141 138 133 133 139 143
20. Wielki Bór   
33 33 33 36 36 37
21. Wojciechów   
350 355 341 351 344 346
22. Wójcik   
13 13 12 11 12 16
23. Zygmuntów   
36
36 36 35 29
34
RAZEM:
5.972 5.989 5.924 5.900 5.876 5.968

Tabela nr 1. Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały
w poszczególnych miejscowościach gminy Gomunice


Wprowadziła:
Iwona Bogusławska – inspektor

Poprawiony: wtorek, 28 marca 2017 11:15  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi