.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Gmina O Gminie Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców gminy Gomunice w poszczególnych miejscowościach

Email Drukuj PDF

Tabela została opracowana na podstawie danych zawartych w ewidencji ludności prowadzonej przez UG Gomunice w ramach zadań zleconych.

Lp.
Miejscowość
Stan na 31.12.2010 r.
Stan na 31.12.2011 r. Stan na 31.12.2012 r. Stan na 31.12.2013 r. Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Borowiecko-Kolonia     
118 125 130 132 129 129
2. Chruścin   
128 134 137 139 133 136
3. Chrzanowice   
742 734 730 723 720 712
4. Fryszerka
0 0 0 0 0 0
5. Gertrudów   
95 98 93 87 90 92
6. Gomunice   
1.933 1.895 1.906 1.892 1.860 1.848
7. Hucisko   
72 71 72 76 84 87
8. Karkoszki   
40 39 41 42 48 44
9. Kletnia   
911 915 931 931 922 943
10. Kocierzowy   
342 338 331 317 312 313
11. Kosówka   
58 58 58 58 56 56
12. Marianka   
4 4 4 4 4 4
13. Paciorkowizna   
156 162 156 157 171 166
14. Piaszczyce   
229 236 238 233 222 216
15. Piaszczyce-Kolonia   
49 48 51 55 57 57
16. Pirowy   
32 32 31 20 20 20
17. Pudzików   
123 127 131 133 134 138
18. Słostowice   
376 383 374 370 372 355
19. Wąglin   
135 141 138 133 133 139
20. Wielki Bór   
31 33 33 33 36 36
21. Wojciechów   
350 350 355 341 351 344
22. Wójcik   
13 13 13 12 11 12
23. Zygmuntów   
41 36 36 36 35 29
RAZEM:
5.978 5.972 5.989 5.924 5.900 5.876

Tabela nr 1. Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały
w poszczególnych miejscowościach gminy Gomunice


Wprowadziła:
Iwona Bogusławska – inspektor

Poprawiony: poniedziałek, 25 stycznia 2016 14:37  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi