.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia Gminy

Email Drukuj

Budynek Urzędu Gminy w GomunicachGmina Gomunice jest gminą młodą. Jej historia rozpoczyna się w roku 1953 kiedy to z gruntów należących do sąsiednich gmin utworzono jednostkę administracyjną Gromada Gomunice z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Gomunicach. Po reformie administracyjnej w roku 1974 powstaje istniejąca w obecnym kształcie Gmina Gomunice.

Również początek miejscowości Gomunice to czasy niezbyt odległe. Rozwój miejscowości zapoczątkowało rozpoczęcie w roku 1846 budowy kolejowej linii Warszawsko – Wiedeńskiej, której jedną ze stacji pod nazwą „Kamieńsk” zlokalizowano w obrębie dzisiejszych Gomunic. Bliskość linii kolejowej stała się przyczynkiem do rozwoju przemysłu. Na terenie Gomunic powstają tartaki i warsztaty rzemieślnicze oraz przeniesiona z Wojciechowa koło Lublina duża fabryka mebli, wokół której powstało istniejące do dziś osiedle domków robotniczych tzw. „Familoków”.

Wojciechów Familoki Wojciechów Familoki

O wiele bogatsza jest historia miejscowości wchodzących w skład gminy. Pierwsze wzmianki o Kletni. Chrzanowicach, Kocierzowach i Słostostowicach pochodzą z końca XIII w. a o Karkoszkach z początku wieku XIX .
Stary bór sosnowy wytwarzający zdrowy mikroklimat w powiązaniu z dobrym dojazdem spowodowały, że już w początku XX w. zaczęły powstawać w okolicach Gomunic liczne wille wypoczynkowe należące do bogatych przemysłowców i mieszczan. Wypoczywały tu bogate głównie żydowskie rodziny pochodzące z Częstochowy, Radomska, Łodzi i Warszawy. Większość tych pensjonatów ze względu na drewnianą konstrukcję spłonęła w czasie II wojny światowej, nie mniej do dziś kilka wilii zachowało się i nadal jest zamieszkiwana.

Poprawiony: środa, 22 grudnia 2010 14:19  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi