.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności
Aktualności

Sami swoi

Email Drukuj

11 odcinek tego sportowego spektaklu miał miejsce w minioną niedzielę na hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kolejny, Lokalny Turniej Podwórkowych Piątek Piłkarskich "zwabił" na sportową arenę osiem piłkarskich spółek gotowych, w mniej lub bardziej legalny sposób, wyciąć konkurencję i w blasku chwały sięgnąć po upragniony puchar mistrzów tej corocznej, przedświątecznej batalii. Cefol Wojciechów, Danonki, AC Pajace, Chrzanowice, Oldboy, WKS, Nietykalni i Wiejscy Wojownicy zostali podzieleni na dwie grupy eliminacyjne by w potyczkach "każdy z każdym" przebijać się do etapu półfinałów. Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego, wszystkich przybyłych na zawody kibiców i zawodników powitał Wójt Gminy pan Paweł Olejniczak i w dalszych słowach życzył dobrej zabawy by na końcu dokonać oficjalnego otwarcia turnieju.

Poprawiony: poniedziałek, 18 grudnia 2017 11:41 Więcej…
 

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy Gomunice przez WFOŚiGW

Email Drukuj

Gmina Gomunice otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej na realizację zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gomunice w 2017 r.” w wysokości do 23 942,00 zł. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie skorzystać ze zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego.

Poprawiony: piątek, 15 grudnia 2017 14:27
 

Nabór do komisji konkursowych

Email

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie:

-   Pomocy społecznej,
-   Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
-   Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
-   Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe informacje dot. ww. naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem www.bip.gwgomunice.finn.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: środa, 13 grudnia 2017 13:55
 

Otwarte konkursy ofert za realizację zadań publicznych w 2018 r.

Email

Informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie:
•    pomocy społecznej,
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
•    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem www.bip.gwgomunice.finn.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: środa, 13 grudnia 2017 13:55
 

Remont dróg

Email Drukuj

Dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radomsku  ulice w Gminie Gomunice nabierają nowego blasku. Nową nawierzchnię zyskała ul. Dworcowa w Gomunicach oraz odcinki dróg prowadzących do Piaszczyc oraz  Chrzanowic.

Poprawiony: wtorek, 12 grudnia 2017 14:33 Więcej…
 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach Funduszy Europejskich".

Email Drukuj

Zaproszenie na spotkanie

Poprawiony: czwartek, 21 grudnia 2017 13:13
 

ZAPROSZENIE NA LOKALNY TURNIEJ PODWÓRKOWYCH PIĄTEK PIŁKARSKICH

Email Drukuj

Świąteczny podwórkowy turniej

Poprawiony: wtorek, 05 grudnia 2017 10:22
 


Strona 10 z 84

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi