.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności
Aktualności

XXVII Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2016.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2016-2021.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na rok 2017.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2017-2022.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości położonej w obrębie geod. Chrzanowice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla nieruchomości położonej w obrębie geod. Gomunice.
11. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
12. Interpelacje i zapytania Radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: wtorek, 20 grudnia 2016 13:05
 

Świąteczne dekoracje

Email Drukuj

Od 6 grudnia mieszkańcy gminy Gomunice mogą podziwiać świąteczne ozdoby, które pojawiły się na ulicach. Dzięki zamontowanym iluminacjom czuć już klimat nadchodzących świąt.

Największą ozdobą, która przypomina o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia jest choinka przy Urzędzie Gminy.

Dekoracje świąteczne na ulicach będzie można podziwiać do połowy stycznia 2017 roku.

Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2017 09:25 Więcej…
 

Robotyka to jest to

Email Drukuj

Już po raz kolejny Gminnej Bibliotece Publicznej w Gomunicach udało się pozostać fundusze z Fundacji Banku Zachodniego WBK, która chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji  młodzieżowych, skupiających ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi. W tym roku, w drugiej edycji programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży” wpłynęły 342 wnioski. Czterdzieści dwie organizacje zostały nagrodzone grantem, w tym wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Gomunicach ,,Robotyka to jest to’’.

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2016 13:21 Więcej…
 

Milion złotych na renowację zabytków w województwie łódzkim

Email Drukuj

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku 1 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Nabór wniosków trwa do 20 stycznia 2017 roku.

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2016 09:44 Więcej…
 

Nabór do prac w Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Email Drukuj

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków komisji w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Gomunice złożonych w otwartych konkursach ofert w zakresie:
- Kultury i sztuki,
- Pomocy społecznej,
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Szczegółowe informacje dot. ww. naboru można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem www.bip.gwgomunice.finn.pl) w zakładce „Pożytek publiczny”.

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2016 12:37
 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 r.

Email Drukuj

Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie:
•    pomocy społecznej,
•    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•    nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
•    kultury i sztuki,
•    działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice ul. Armii Krajowej 30, 97 – 545 Gomunice w pok. nr 101 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gomunice (pod adresem www.bip.gwgomunice.finn.pl) w zakładce „Pożytek publiczny” oraz na stronie internetowej Gminy Gomunice (pod adresem www.gomunice.pl).

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2016 12:34
 

Spotkanie autorskie z Panią Moniką Sawicką

Email Drukuj

12 grudnia 2016 odbyło się spotkanie autorskie z Moniką Sawicką - pisarką i dziennikarką z Łodzi, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gomunicach. Pani Monika Sawicka spędziła z nami cały dzień.
Najpierw autorka spotkała się z uczniami klas O i I , Szkoły Podstawowej w Gomunicach, gdzie mówiła o swojej książce dla dzieci O Kajtku Szczęściarzu. Autorka opowiadała maluchom, na czym polega praca pisarki, jak powstają książki i co jest ich inspiracją. W czasie rozmowy pisarka przedstawiła najmłodszym postać z jej książki - Kajtka Szczęściarza - dzielnego i mądrego pieska. Spotkanie miało również charakter edukacyjny, była to nauka o tym, jak i dlaczego należy opiekować się zwierzątkami i rodzeństwem. Dzieci miały możliwość zakupu książeczki oraz niepowtarzalną okazję na zdobycie autografu, z czego z przyjemnością skorzystały.

Poprawiony: środa, 14 grudnia 2016 09:33 Więcej…
 


Strona 9 z 70

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi