.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności
Aktualności

zMACHani w finale

Email

W minioną niedzielę na piaszczystym skrawku gomunickiego stadionu, siedem męskich drużyn stanęło do walki o tytuł Mistrza Gminy w VIII Turnieju Siatkówki Plażowej. Pierwsza edycja tego turnieju miała miejsce na hali sportowej. Jednak odkąd w 2012 roku powstało specjalne boisko, ciągle ewoluująca wiekowo grupa zapaleńców, w sezonie wiosna - lato, we włosach i za paznokciami wynosi z niego kilogramy piasku.
Pogoda na tegorocznych zawodach, podobnie jak na niemal wszystkich poprzednich, dopisała, choć pewnie bardziej zadowoleni byli z niej kibice niż ciężko pracujący pod siatką zawodnicy.
A motywacją do walki mogli mieć niemałą. Po pierwsze duma i radość ze zwycięstwa. Po drugie: radna naszej gminy, pani Wioletta Perczyńska, nie tylko, jak co roku podwoiła pulę głównych wygranych do 360 zł ale też przekazała dodatkowo kwotę 40 zł dla zdobywców IV miejsca. Myślę, że nieliczne, małe gminy, przy organizacji lokalnych imprez sportowych, mogą poszczycić się takimi atrakcjami dla ich uczestników.

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2018 10:41 Więcej…
 

XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gomunice.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment sołectwa Piaszczyce.

5. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2018 09:05
 

XLIV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2018.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2018-2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za 2017 rok.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Gomunice.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gomunicach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/253/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Gomunice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gomunice.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wskaźnika RLM aglomeracji Gomunice.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/129/2012 Rady Gminy Gomunice z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Gomunice.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2018 06:17
 

BIP - Prace serwisowe

Email Drukuj

Urząd Gminy informuje, iż w związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą występować problemy z dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gomunice pod adresem http://bip.gomunice.pl. Dostęp do biuletynu można uzyskać pod adresem: http://bip.gwgomunice.finn.pl/.

Poprawiony: środa, 13 czerwca 2018 10:23
 

Miting Zuzi

Email

Prawie setka dzieci wzięła udział w corocznym Mitingu Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji w Gomunicach. To już kolejna edycja tego turnieju, rozpoczętego cztery lata temu staraniem Zuzanny Klekocińskiej, wówczas uczennicy klasy szóstej. Zuzia , mając miłe wspomnienia z uczestnictwa w mitingach dla klas I - III, przed odejściem do gimnazjum chciała jeszcze raz wziąć udział w podobnej imprezie. Była na tyle wytrwała, że mieliśmy właśnie czwarty turniej lekkoatletyczny dla tej grupy wiekowej i jak najlepsze perspektywy na organizację kolejnych.
Na terenie hali sportowej i przyległych do niej boiskach, młodzi sportowcy ze szkół w Gomunicach i Chrzanowicach, wykazywali się szybkością, siłą i wytrzymałością w biegu na 50 i 400 metrów, skoku w dal i wzwyż, w rzucie piłeczką i pchnięciu piłką lekarską.
Dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli z obu szkół zawody przebiegały bardzo sprawnie a zawodnicy, z krótkimi przerwami na wytchnienie, brali udział w kolejnych konkurencjach.

Poprawiony: poniedziałek, 11 czerwca 2018 11:22 Więcej…
 

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/256/2018 Rady Gminy Gomunice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gomunice.

4. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: środa, 06 czerwca 2018 08:37
 

Zaproszenie na pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej

Email Drukuj


Ochotnicza Straż Pożarna w Gomunicach informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. ok. godz. 09:30
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chrzanowicach będziemy realizować jedno z działań projektu
„OD PRZEDSZKOLAKA DO STRAŻAKA”
pod tytułem:
„Przeprowadzenie pokazu sił i środków przeciwpożarowych dla dzieci oraz szkolenie dla personelu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2018 12:06 Więcej…
 


Strona 8 z 89

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi