.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności
Aktualności

Gomunickie Święto Miodu 2018 - Serdecznie Zapraszamy!

Email Drukuj

plakat

Poprawiony: czwartek, 02 sierpnia 2018 07:21 Więcej…
 

Podpisanie umowy na finansowanie budowy trybun na boisku w Gomunicach

Email Drukuj

W dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa przez wójta Pawła Olejniczaka oraz przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura, na  podstawie której z budżetu Województwa Łódzkiego Gmina Gomunice uzyska 62 500,00 zł na remont trybun na stadionie sportowym w Gomunicach.

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2018 13:57 Więcej…
 

Informacja dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Gomunice

Email Drukuj

Zapraszamy do udziału w projekcie „BON – apetyt na rozwój” dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szkolenia.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z projektu mogą uzyskać dotację do 30 000 zł na sfinansowanie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników. Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości dowolnie wybranej usługi z bazy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Doradcy bezpłatnie dojeżdżają do klienta, pomagają w przygotowaniu wniosku i uzyskaniu dotacji. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie przedsiębiorcy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Bełchatowsko - Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo - Technologicznym Sp. z o.o. oraz z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego w ramach Działania X.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

* Przedsiębiorców zainteresowanych projektem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Gomunicach.

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 09:03
 

Mieszkania Socjalne - nabór uzupełniający

Email

Mieszkania Socjalne - Projekt


Gmina Gomunice realizuje projekt
"Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku
byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne
oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

 

Informujemy, iż Gmina Gomunice ogłasza nabór uzupełniający do projektu "Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku byłej szkoły w miejscowości Kocierzowy na mieszkania socjalne oraz aktywizacja zawodowa osób objętych wsparciem"

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski aplikacyjne w terminie od 12 lipca do 13 lipca 2018r. do godz. 12:00

Więcej informacji oraz wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Gomunice http://www.gomunice.pl

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 08:41
 

XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 16 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Gomunice.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz dotychczasowego najemcy.

5. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 07:41
 

Szkolenie dotyczące Funduszy Europejskich

Email Drukuj

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. W czasie szkolenia zostaną omówione możliwości wsparcia zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, instytucji i przedsiębiorstw. Szkolenie odbędzie się 16 lipca 2018 r. w Łodzi w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 09:00 - 13:00 (rejestracja uczestników od godz. 08:45). W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2701-szkolenie-poswiecone-regionalnemu-programowi-operacyjnemu-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020 do dnia 13 lipca 2018 r. do godz. 12:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Poprawiony: poniedziałek, 09 lipca 2018 09:35 Więcej…
 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY GOMUNICE

Email Drukuj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

SZKODY SPOWODOWANE SUSZĄ – 2018

Urząd Gminy Gomunice Informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wystąpiło na terenie Gminy Gomunice zagrożenie suszą następujących upraw na gruntach klasy V i VI:

- zboża ozime

- zboża jare

- krzewy owocowe

Poprawiony: środa, 04 lipca 2018 12:15 Więcej…
 


Strona 7 z 89

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi