.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności
Aktualności

Informacja - Przerwa w dostawie wody 2020-07-28

Email Drukuj

Urząd Gminy Gomunice informuje, że w dniu 27 lipca 2020r. nastąpiła awaria wodociągu. Pozbawieni dostępu do wody są mieszkańcy Chrzanowic. Przewidywany termin usunięcia usterki: godziny popołudniowe.

Ze względu na zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Poprawiony: wtorek, 28 lipca 2020 08:29
 

Wyniki rekrutacji do żłobka „Akademia Smyka”

Email Drukuj

Wyniki rekrutacji do żłobka „Akademia Smyka”

Na odstawie §2 pkt. 10 Regulaminu rekrutacji do  żłobka „Akademia Smyka”     w Gomunicach podajemy listę dzieci zakwalifikowanych się do żłobka oraz listę rezerwową. Rodzice/Prawni opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie w celu podpisania umowy z dyrektorem żłobka.

Poprawiony: poniedziałek, 27 lipca 2020 08:46 Więcej…
 

Wójt Gminy Gomunice ogłasza konsultacje społeczne

Email

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) Wójt Gminy Gomunice ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Gomunice i Słostowice w sprawie podziału sołectw na trzy odrębne sołectwa: Gomunice, Słostowice i Wojciechów oraz w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom statutów.

Więcej…
 

Informacja- Odkomarzanie w Gminie Gomunice

Email Drukuj

W dniach 23-24.07.2020 Druhowie OSP Gomunice przeprowadzą na terenie gminy akcję odkomarzania miejsc publicznych (place zabaw, przystanki autobusowe, parki, skwery, boiska, stadiony).
Po konsultacjach z Kołem Pszczelarzy akcję rozpoczynać będziemy po godz. 20.00 i prowadzić do późnych godzin nocnych.

Poprawiony: czwartek, 23 lipca 2020 07:45 Więcej…
 

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Email Drukuj

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020

Poprawiony: środa, 22 lipca 2020 11:36 Więcej…
 

Informacja - Przerwa w dostawie wody 2020-07-21

Email Drukuj

Informacja


Urząd Gminy Gomunice informuje, że w dniu 21.07.2019r. (wtorek) do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Sikorskigo w Chrzanowicach.

 

Ze względu na zaistniałe niedogodności przepraszamy

Poprawiony: wtorek, 21 lipca 2020 06:39
 

Informacja - Rejestr Danych Kontaktowych

Email Drukuj

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Poprawiony: czwartek, 16 lipca 2020 13:22 Więcej…
 


Strona 3 z 112

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi