.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Najnowsze

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Email Drukuj

W oparciu o art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Gomunice unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla następujących zadań: piłka nożna w Chrzanowicach oraz piłka siatkowa i unihokej w Gomunicach, ogłoszony Zarządzeniem Nr 4/2013 Wójta Gminy Gomunice z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Podstawą unieważnienia jest okoliczność nie wpłynięcia żadnej oferty na realizację przedmiotowych zadań.

Poprawiony: czwartek, 07 lutego 2013 10:39
 

Dzień Babci

Email Drukuj

Z okazji Dnia Babci, który obchodzimy 21 stycznia, wszystkim babciom życzymy wszystkiego najlepszego... Bo babcia to prawdziwy skarb!

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2013 10:52 Więcej…
 

XXIII Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2013 09:32 Więcej…
 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Email Drukuj

Informujemy, iż w dniu 7 stycznia 2013 r. Wójt Gminy Gomunice ogłosił otwarte konkursy ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2013 roku

Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2013 11:08 Więcej…
 

XXII Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 28 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

Poprawiony: czwartek, 20 grudnia 2012 10:58 Więcej…
 

Wyłączenie sygnału analogowego w województwie łódzkim

Email Drukuj

Cyfryzacja telewizji naziemnej w PolsceCyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.
W województwie łódzkim całkowite wyłączenie sygnału analogowego planowane jest na maj 2013 r.

Poprawiony: niedziela, 23 grudnia 2012 10:47 Więcej…
 

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Email Drukuj

W dniu 28 listopada br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił 5 otwartych konkursów ofert z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców naszego województwa. Łączna pula środków, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań publicznych województwa, wyniesie 1 000 000 złotych. Nabór ofert trwa do 20 grudnia 2012 r., a o wsparcie mogą się ubiegać przedsięwzięcia rozpoczynające się już 15 marca przyszłego roku.

Poprawiony: piątek, 30 listopada 2012 08:49 Więcej…
 


Strona 70 z 79

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi