.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze W gimnazjum ekologicznie

W gimnazjum ekologicznie

Email Drukuj

Rok szkolny 2016/2017 przebiegał w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego pod znakiem licznych działań ekologicznych. Szkoła realizowała Program „My dla przyrody  - przyroda dla nas” w ramach zadania „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”. Koszy całkowity zadania wyniósł 23 500, 00 zł, z czego 19 500,00 stanowiła dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,  a pozostałe 4000,00 zł pochodziło z  budżetu Gminy Gomunice.
Program „My dla przyrody – przyroda dla nas” realizowany był  z wykorzystaniem  różnorodnych  form i metod pracy.
Istotnym   działaniem  mającym w dużej mierze wpływ na właściwą realizację programu  była organizacja i przeprowadzenie  wycieczek i wyjazdów edukacyjnych dla gimnazjalistów.  Służyły one  poznaniu ciekawych miejsc na terenie naszego  województwa, nieznanych dotąd naszym uczniom, nie zawsze zauważanych i docenianych jako miejsca  interesujące  i godne poznania. Nasi uczniowie odwiedzili: Kopalnię Węgla Brunatnego z Elektrownią w Bełchatowie, Geotermię Uniejów (Zagroda Młynarska, warsztaty „Tajemniczy świat wiatraków”), Bolimowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Rogów (Centrum Edukacji Leśnej, Muzeum Drewna, zajęcia terenowe), gminę Kleszczów – Rezerwat Przyrody Łuszczanowice (wycieczka rowerowa), Tereny Zielone w Łodzi (Ośrodek Działań Ekologicznych), Strzałków - Szkółka Leśna (warsztaty ekologiczne), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie (wycieczka piesza).

W znaczącym stopniu  do zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej młodzieży przyczyniły się też warsztaty ekologiczne przeprowadzone w formie wyjazdowej do różnych miejsc naszego województwa oraz stacjonarnie prowadzone na terenie szkoły. Uczniowie wzięli udział w następujących warsztatach stacjonarnych: „Klimatyczni – co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu” „Energia Ziemi” (Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródło” w Łodzi), warsztaty o tematyce gospodarowania odpadami (PGK Radomsko).

Ważnym aspektem był zakup pomocy dydaktycznych, które pozwoliły na ciekawe i twórcze prowadzenie  zajęć zarówno tych dodatkowych w szkole i w terenie,   jak również obowiązkowych w  procesie lekcyjnym.
Pozyskane dofinansowanie pozwoliło na zakup atrakcyjnych nagród dla młodzieży biorącej  udział w konkursach o tematyce  ekologicznej. Było to dodatkową motywacją do aktywnej pracy i licznego udziału w tej formie realizacji programu. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w następujących konkursach: „Odnawialne źródła energii” (konkurs międzyszkolny), „Zdobywam wiedzę – bo przyrodę śledzę” (szkolny konkurs wiedzy), „Przyroda gminy Gomunice” (międzyszkolny konkurs plastyczny i fotograficzny), „Najpiękniejszy zielnik” (międzyszkolny konkurs), „Aktywna Eko-klasa” (szkolny konkurs), „Dzikie wysypiska śmieci w gminie Gomunice” (szkolny konkurs), „Eko-strój” (konkurs indywidualny), „Eko-piosenka”, „Eko-wiesz” (konkurs indywidualny).
W ramach projektu przeprowadzono także wiele innych działań. Były to: lekcja otwarta w formie debaty – „Odnawialne i nieodnawialne źródła energii – wady i zalety”; zajęcia edukacyjne z biologii dotyczące badania różnorodności biologicznej z wykorzystaniem mikroskopów i zestawów do mikroskopowania; gazetka szkolna „Gimzeta”, w której zamieszczano „Eko-wkładkę” zawierającą opis bieżących problemów ekologicznych i wykonywanych zadań; akcja „Czysta okolica” w ramach obchodów „Światowego Dnia Ziemi”, happening informacyjny na rzecz mieszkańców Gomunic „Odpady segregujesz – Eko się czujesz”; akcja promocyjna na spotkaniu z rodzicami n/t „Odpady segregujesz – Eko się czujesz”; obchody Dnia Ziemi - konkursy: „Eko-strój” – na najciekawiej własnoręcznie wykonany strój z materiałów naturalnych; prezentacja piosenek i wierszy o tematyce ekologicznej, rozstrzygnięcie konkursu na najlepsza mapę dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Gomunice oraz podsumowanie zbiórki surowców wtórnych.
Realizacja programu wpłynęła na wzrost świadomości ekologicznej uczniów gimnazjum oraz wzbogaciła ich o nowe doświadczenia, praktyczną wiedzę i umiejętności. Działania w ramach programu wzbudziły zainteresowanie uczniów tematyką ochrony środowiska,  działaniami ekologicznymi oraz współczesnymi problemami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Poprawiony: czwartek, 10 sierpnia 2017 08:21  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi