Konkurs na dziennych opiekunów

piątek, 26 maja 2017 07:35 Aneta Szczepocka
Drukuj

Wójt Gminy Gomunice ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Gomunice.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gomunice w zakładce Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zawiadomienia - Nabór kandydatów do pracy - Urząd Gminy.