.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Centrum Innowacji Biznesowych w Radomsku

Centrum Innowacji Biznesowych w Radomsku

Email Drukuj

cib radomskoDepartament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przystąpił do realizacji zadania pn.: Stworzenie systemu doradztwa i komunikacji dla przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrów Innowacji Biznesowych. Działanie jest częścią projektu skupiającego się na wsparciu procesu internacjonalizacji regionalnych przedsiębiorstw z sektora MŚP współfinansowane w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.
Powiat Radomszczański został objęty obszarem wsparcia poprzez Centrum Innowacji Biznesowej (CIB) w Radomsku.
W ramach CIB w Radomsku funkcjonować będzie dwóch Doradców Biznesu, którzy będą odpowiedzialni za inicjowane i realizację działań wspierających biznes (ze szczególnym uwzględnieniem MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji).

 

Do ww. zadań zaliczać się będzie:

 • Podejmowanie i utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami;
 • Analiza potrzeb przedsiębiorstw, w tym określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie współpracy w obszarze innowacji i internacjonalizacji;
 • Przekazywanie informacjo o ofercie IOB, jednostek B+R, JST, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w regionie i inne;
 • Pozyskiwanie partnerów do współpracy w zakresie innowacji i internacjonalizacji;
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (kontaktowanie ze sobą osób i instytucji zajmujących się podobnymi, komplementarnymi procesami innowacyjnymi);
 • Organizacja spotkań/warsztatów animujących współpracę, towarzyszących innym wydarzeniom biznesowym.

Mając na uwadze powyższe informacje, poniżej przedstawiamy zakres informacji, jakie mogą Państwo uzyskać od Doradców Biznesu:

 1. Informacje dotyczące programów, konkursów i innych źródeł finansowania dla przedsiębiorców,
 2. Ofertę uczelni i instytutów naukowych w regionie,
 3. Informacje o istniejących klastrach i innych powiązaniach kooperacyjnych,
 4. Informacje o ofercie instytucji otoczenia biznesu,
 5. Informacje o szkoleniach, warsztatach dla przedsiębiorców, zajęciach podwyższających ich kompetencje,
 6. Informacje odnośnie targów, kongresów, misji, wydarzeń zarówno w Polsce, jak i zagranicą,
 7. Lista expertów, naukowców w zakresie specjalizacji regionalnych,
 8. Udostępnianie linków, materiałów, podręczników eksperckich,
 9. Zintegrowanie bazy wiedzy z Łódzką Platformą Transferu Wiedzy,
 10. Informacje o startupach,
 11. WUP- informacje odnośnie szkolnictwa zawodowego, pracowników, staż.
Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2017 14:27  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi