.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXVIII Sesja Rady Gminy Gomunice

XXVIII Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
3. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2017.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2017-2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gomunice na rok 2017.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2017.  
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w formie darowizny.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania w punkcie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gomunice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w punkcie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Gomunice oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gomunice na rok 2017”.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi