Kontynuacja projektu aktywizacji społeczno-zawodowej w 2011r.

poniedziałek, 21 marca 2011 13:32 Maria Klekowska
Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach informuje, iż w 2011r będzie realizował projekt systemowy ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Gomunice’’, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu stawia na zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Ośrodku oraz podwyższenie statusu zawodowego i  społecznego tych osób, poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.

W ramach projektu planuje się:

  1. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej - spotkania grupowe i indywidualne  z doradcą zawodowym;
  2. Działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej:
    • kurs informatyczny,
    • szkolenia zawodowe zmierzające do podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu;
  3. Działania w zakresie aktywizacji zdrowotnej – badania lekarskie;
  4. Działania w zakresie aktywizacji społecznej – warsztaty z psychologiem w zakresie podnoszenia umiejętności komunikowania się oraz umiejętności interpersonalnych (grupowe i indywidualne).

Każdy z uczestników biorący aktywnie udział w projekcie otrzyma:

Za realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Gomunice” odpowiadają następujące osoby:

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach – w budynku Urzędu Gminy w Gomunicach ul. Armii Krajowej 30 (pokój nr 101 i 103). Biuro czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8.00 do 16.00.
Szkolenia, kursy i warsztaty odbywać się będą na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Gomunicach.

Realizacja w/w projektu będzie trwać do dnia 31.12.2011r.

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2011 11:45