.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Kontynuacja projektu aktywizacji społeczno-zawodowej w 2011r.

Kontynuacja projektu aktywizacji społeczno-zawodowej w 2011r.

Email Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach informuje, iż w 2011r będzie realizował projekt systemowy ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Gomunice’’, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu stawia na zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Ośrodku oraz podwyższenie statusu zawodowego i  społecznego tych osób, poprzez przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.

W ramach projektu planuje się:

 1. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej - spotkania grupowe i indywidualne  z doradcą zawodowym;
 2. Działania w zakresie aktywizacji edukacyjnej:
  • kurs informatyczny,
  • szkolenia zawodowe zmierzające do podnoszenia lub zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu;
 3. Działania w zakresie aktywizacji zdrowotnej – badania lekarskie;
 4. Działania w zakresie aktywizacji społecznej – warsztaty z psychologiem w zakresie podnoszenia umiejętności komunikowania się oraz umiejętności interpersonalnych (grupowe i indywidualne).

Każdy z uczestników biorący aktywnie udział w projekcie otrzyma:

 • pomoc finansową w formie zasiłków celowych, oraz zostanie z nim zawarty kontrakt socjalny.

Za realizację projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Gomunice” odpowiadają następujące osoby:

 • Koordynator projektu – Kierownik GOPS w Gomunicach – mgr Maria Klekowska
 • pracownicy socjalni - mgr Agata Odolińska, mgr Aneta Śmiechowicz, Agnieszka Płomińska
 • księgowa GOPS w Gomunicach – Jolanta Popiołek.

Biuro projektu znajduje się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach – w budynku Urzędu Gminy w Gomunicach ul. Armii Krajowej 30 (pokój nr 101 i 103). Biuro czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorek od 8.00 do 16.00.
Szkolenia, kursy i warsztaty odbywać się będą na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Gomunicach.

Realizacja w/w projektu będzie trwać do dnia 31.12.2011r.

Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2011 11:45  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi