.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gomunice

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gomunice

Email Drukuj

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków dla typu operacji „Gospodarka wodno-kanalizacyjna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejscowości: Gertrudów, Zygmuntów, Wąglin, Pudzików, Pirowy, Chruścin, Piaszczyce, Piaszczyce - Kolonia, Marianka, Kosówka, Kocierzowy, Fryszerka, Chrzanowice, Karkoszki, Borowiecko – Kolonia, Hucisko do składania deklaracji wzięcia udziału w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gomunice”.

Wnioskodawcą i beneficjentem projektu będzie Gmina Gomunice.

Przewidywany czas realizacji projektu to 2017 – 2018 rok.
Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Zasady finansowania projektu (kosztów kwalifikowalnych):
63,63% - środki zewnętrzne
35,37% - właściciel nieruchomości
1% - wnioskodawca (budżet gminy)

Ponadto właściciel nieruchomości będzie zobowiązany pokryć wszystkie koszty niekwalifikowalne, tj. koszty niezbędne do realizacji projektu lecz wykraczające poza katalog kosztów kwalifikowalnych – nie podlegających refundacji, w tym podatek VAT.

Szacuje się, że całkowity wkład własny mieszkańca wyniesie ok. 47,27% ogólnej wartości zadania dotyczącej jednej instalacji (koszt instalacji, dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, podatek VAT).

Dopuszczalne jest złożenie tylko jednego zgłoszenia na potrzeby jednego budynku mieszkalnego. Jedna osoba może złożyć maksymalnie jedną deklarację. Deklaracje podpisuje i składa w Urzędzie Gminy Gomunice właściciel lub współwłaściciele nieruchomości lub osoba upoważniona na piśmie przez właściciela lub współwłaścicieli.
Nieruchomości o nieuregulowanym prawie własności nie będą mogły brać udziału w projekcie.

Przez okres 5 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do udostępniania ich wnioskodawcy do kontroli.

Niezbędne informacje otrzymać można w siedzibie Urzędu Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30 w pokoju nr 101 lub pod numerem tel. 44/684-24-85 wew. 227.

Deklaracje należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gomunice do dnia 24 października 2016 r. w godz. 8.00 – 15.00.


O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Wójt        
Gminy Gomunice
/-/         
Paweł Olejniczak

Do pobrania:
­- Deklaracja
­- Umowa (Wnioskodawcy spełniający kryteria programu będą zobowiązani do podpisania umowy na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na ich posesji).

Poprawiony: wtorek, 11 października 2016 07:56  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi