.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Tematyka szkoleń na 2017 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Tematyka szkoleń na 2017 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WŁ

Email Drukuj

Celem przygotowania szkoleń na 2017 rok odpowiadających oczekiwaniom Beneficjentów w zakresie realizacji projektów z RPO WŁ 2014-2020, Urząd Marszałkowski w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie tematów, którymi najbardziej bylibyście zainteresowani.
Poniżej przykładowa lista obszarów tematycznych. Celem dopracowania zakresu szkoleń należy wskazać 3 tematy.
Istnieje również możliwość wpisania innych tematów jeżeli byłyby one związane z realizacją lub przygotowaniem projektów RPO WŁ.
Na podstawie najczęściej wskazywanych przez Państwa obszarów zostanie przygotowany Plan Szkoleń na 2017 rok, który zostanie opublikowany na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Propozycje będą przyjmowane do 5 października br.

Zapraszamy do współpracy!

Przykładowa lista obszarów tematycznych:

Przygotowanie wniosków o płatność, sprawozdawczość w ramach SL 2014,
Archiwizacja dokumentacji projektowej,
Trwałość projektu,
Prawo zamówień Publicznych po nowelizacji (w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, zamówienia poniżej progu 30 tys. EURO, rozstrzygnięcia orzeczeń KIO i wyroków sądowych),
Opracowanie wniosków o dofinasowanie projektów w ramach EFRR oraz EFS,
Pomoc publiczna i pomoc de minimis,
Kwalifikowalność wydatków,
Studium wykonalności,
Ocena odziaływania na środowisko,
Ogólne zasady przygotowania i realizacji projektów

Szczegóły na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1172-tematyka-szkolen-dla-beneficjentow-i-potencjalnych-beneficjentow-na-2017

Poprawiony: czwartek, 29 września 2016 08:47  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi