Strategia Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022

poniedziałek, 30 listopada 2015 16:02 Administrator
Drukuj

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022Szanowni Mieszkańcy


Strategia Rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Gomunice mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.

Przedkładamy Państwu dokument Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022 (wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla SRGG na lata 2015 - 2022).  Dokumenty zawierają między innymi diagnozę społeczno – gospodarczą Gminy,  proponowane cele strategiczne oraz kierunki działań, które zmierzać będą do realizacji założeń w nich zawartych w ramach przyjętej perspektywy czasowej.

 

WÓJT
GMINY GOMUNICE
/-/
Paweł Olejniczak

 

 

 

 

Do pobrania:Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 09:10