.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Strategia Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022

Strategia Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022

Email Drukuj

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022Szanowni Mieszkańcy


Strategia Rozwoju Gminy to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, który pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: co władze samorządowe powinny zrobić, aby Gmina Gomunice mogła lepiej funkcjonować i rozwijać się w przyszłości.

Przedkładamy Państwu dokument Strategii Rozwoju Gminy Gomunice na lata 2015-2022 (wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla SRGG na lata 2015 - 2022).  Dokumenty zawierają między innymi diagnozę społeczno – gospodarczą Gminy,  proponowane cele strategiczne oraz kierunki działań, które zmierzać będą do realizacji założeń w nich zawartych w ramach przyjętej perspektywy czasowej.

 

WÓJT
GMINY GOMUNICE
/-/
Paweł Olejniczak

 

 

 

 

Do pobrania:Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2016 09:10  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi