.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gomunice

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gomunice

Email Drukuj

Trwa termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Gomunicach. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian i stropu, wymianę stolarki otworowej (okna i drzwi) oraz parapetów zewnętrznych. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie II.6: Ochrona powietrza.

Budynek urzędu liczy już przeszło 40 lat i był dalece nieefektywny pod kątem energetyczno – termicznym. Zastosowanie nowoczesnej termoizolacji zapewni poprawę warunków termicznych i ograniczy wilgotność oraz pozwoli optymalnie wykorzystać energię cieplną z ogrzewania gazowego. Ma to szczególnie istotne znaczenie w sezonie grzewczym, gdyż poprzez zmniejszenie strat ciepła zredukuje bieżące kwoty utrzymania budynku. Nie bez znaczenia jest również fakt odnowienia elewacji zewnętrznej. Zabieg ten nada obiektowi nowy wymiar wizualno - estetyczny, albowiem siedziba władz gminy powinna być niewątpliwie jej wizytówką.

Poprawiony: wtorek, 28 kwietnia 2015 14:48  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi