.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze GUS Portret Gminy 2008-2009 - Rynek pracy i polityka społeczna

GUS Portret Gminy 2008-2009 - Rynek pracy i polityka społeczna

Email Drukuj
Spis treści
GUS Portret Gminy 2008-2009
Budżet Gminy
Oświata
Rynek pracy i polityka społeczna
Wszystkie strony

Rynek pracy i polityka społeczna

 

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2009r. 66 980,21 zł

Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w 2009 r. stanowiły 15,8% wydatków gminy Gomunice.

W 2008r. udział beneficjentów pomocy społecznej w % ogółu ludności w powiecie radomszczańskim wynosił 12,8%, natomiast w gminie Gomunice – 12,4%

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowiły w 2009 r. 0,3% ogółu wydatków budżetu gminy Gomunice.

W gminie Gomunice w 2009 r. w zasobach mieszkaniowych przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 71,6 m2 i składania się przeciętnie z 3,69 izby.

 


Rynek pracy w 2009r.

POWIAT

GMINA

Pracujący a

20 477

594

Bezrobotni zarejestrowani

w tym kobiety

6 848

54,3

314

54,5

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w %

w tym kobiety w %

9,3

10,9

8,5

9,9

 

a Dane wstępne. Według faktycznego miejsca pracy; bez pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej bezpieczeństwa publicznego; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz bez pracujących w rolnictwie indywidualnym.


Normal 0 21

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

2008r.

2009r.

Powierzchnia w ha

6245

6245

Ludność

5933

5940

Ludność na 1 km2

95

95

Kobiety na 100 mężczyzn

105

105

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym

61,0

60,5

Liczba szkół podstawowych i gimnazjów

3

3

Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej

5933,0

5940,0

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania

2

2

Mieszkania oddane do użytkowania

18

12

Pracujący na 1000 ludności a

99,1

100,0

Bezrobotni zarejestrowani

259

314Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2011 10:52  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi