.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze GUS Portret Gminy 2008-2009 - Budżet Gminy

GUS Portret Gminy 2008-2009 - Budżet Gminy

Email Drukuj
Spis treści
GUS Portret Gminy 2008-2009
Budżet Gminy
Oświata
Rynek pracy i polityka społeczna
Wszystkie strony

Dochody i wydatki budżetu Gminy

 

Dochody i wydatki gminy Gomunice w 2009r.

OPIS

DOCHODY

Dochody ogółem

13631,7

Dochody własne

5213,2

Dotacje

2059,4

Subwencje ogólne

6359,2

W tym na zadania oświatowe

4161,5

OPIS

WYDATKI

Wydatki ogółem

13453,3

Wydatki majątkowe

1085,4

Wydatki bieżące

12367,9

W tym inwestycje

1085,4

W tym wynagrodzenia

4933,7

DOCHODY BUDŻETU GMINY GOMUNICE WEDŁUG DZIAŁÓW

2008r.

2009r.

w tys. zł

w %

Dochody ogółem

13811,3

13631,7

100,0

Różne rozliczenia

5913,8

6359,2

46,7

Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych

3836,4

3166,4

23,2

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

3187,0

1746,0

12,8

Kultura fizyczna i sport

14,8

1251,4

9,2

Gospodarka mieszkaniowa

149,6

466,1

3,4

Oświata i wychowanie

235,6

223,6

1,6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,2

103,2

0,8

Administracja publiczna

108,5

101,8

0,7

Edukacyjna opieka wychowawcza

96,3

70,3

0,5

Transport i łączność

176,9

30,4

0,2

Rolnictwo i łowiectwo

22,2

28,5

0,2

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

-

-

Pozostałe

70,1

84,8

0,6

 

WYDATKI BUDŻETU GMINY GOMUNICE WEDŁUG DZIAŁÓW

2008r.

2009r.

w tys. zł

w %

Wydatki ogółem

13479,2

13453,3

100,0

Oświata i wychowanie

4959,4

5366,9

39,9

Administracja publiczna

1925,0

2238,8

16,6

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

3556,4

2125,4

15,8

Transport i łączność

1209,7

1558,0

11,6

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

541,5

732,5

5,4

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

124,2

327,4

2,4

Kultura fizyczna i sport

235,9

315,9

2,3

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

303,6

220,9

1,6

Edukacyjna opieka wychowawcza

230,5

193,8

1,4

Rolnictwo i łowiectwo

85,3

107,8

0,8

Ochrona zdrowia

74,5

102,3

0,8

Gospodarka mieszkaniowa

50,6

45,5

0,3

Działalność usługowa

24,2

35,3

0,3

Pozostałe

120,3

82,8

0,6

 Poprawiony: czwartek, 20 stycznia 2011 10:52  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi