VI Sesja Rady Gminy Gomunice

czwartek, 15 stycznia 2015 13:27 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołów z IV i V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na rok 2015.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2015-2021.
8. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad Sesji.

 

Poprawiony: czwartek, 15 stycznia 2015 13:29