Pierwsze posiedzenia komisji stałych w nowej kadencji

wtorek, 16 grudnia 2014 08:47 Aneta Szczepocka
Drukuj

W dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 swoje posiedzenie odbędzie Komisja Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego.
Tego samego dnia o godz. 15:15 spotkają się członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych.
Komisja Budżetowa oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska swoje posiedzenia zaplanowały na dzień 18 grudnia 2014 r. na godz. 11:00 i15:30,
zaś Komisja Rewizyjna zbierze się 19 grudnia o godz. 7:30.
Radni przeanalizują uchwały przygotowane na najbliższą sesję oraz zajmą się projektem budżetu Gminy Gomunice na rok 2015.

Poprawiony: wtorek, 16 grudnia 2014 09:04