"Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych"- bezpłatne szkolenie

środa, 22 października 2014 08:54 Anna Dzierżawska
Drukuj

Z A P R O S Z E N I E

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Leśny we współpracy z Biurem Powiatowym Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Radomsku zaprasza na bezpłatne szkolenie „PIELĘGNOWANIE I OCHRONA UPRAW LEŚNYCH”

które odbędzie się 04 - 05 LISTOPAD ( wtorek, środa) 2014r. o godz. 10:00
w siedzibie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Radomsku , ul. Kościuszki 6, 97-500 Radomsko (sala konferencyjna pokój nr 218).
Szkolenie będzie trwało 2 dni w tym pierwszy dzień to zajęcia teoretyczne
a drugi to zajęcia praktyczne ( wyjazd w teren)   
W PROGRAMIE m.in.
1. Obowiązki beneficjentów pomocy udzielanej na zalesianie w ramach działań leśnych PROW (2004-2006, 2007-2013).
2. Podstawy prawne prowadzenia gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych.
3. Elementy gospodarki leśnej w lasach założonych na gruntach wyłączonych z produkcji rolnej.
4. Charakterystyka podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych,
z uwzględnieniem specyfiki schematów zalesiania.
5. Zasady BHP obowiązujące podczas wykonywania prac leśnych oraz dobór narzędzi służących do wykonywania poszczególnych zabiegów.
6. Pielęgnowanie i ochrona uprawy leśnej w wieku do 5 lat pochodzącej z sadzenia.
7. Pielęgnowanie i ochrona młodnika pochodzącego z sadzenia.

Dla każdego uczestnika organizator zapewnia bezpłatne materiały oraz ciepły posiłek i poczęstunki podczas przerw. Udział w szkoleniu kończy się otrzymaniem przez Państwa Certyfikatu.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy zainteresowane osoby o kontakt pod numerem telefonu 44-683-19-93, 606 649 525 lub osobiście w Biurze Izby Rolniczej w Radomsku, ul. Kościuszki 6 p. 210.
Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Zaremba.

ZAPRASZAMY

Poprawiony: środa, 22 października 2014 09:01