.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXXIV Sesja Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 9 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Gomunice.
3. Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
5. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2014.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2014-2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 11.06.2014 r. do dnia 10.06.2015 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Kocierzowach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości położonej w Słostowicach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości położonej w Gomunicach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Chrzanowicach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gomunice za rok 2013.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.
17. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: wtorek, 29 kwietnia 2014 08:24  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi