.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXX Sesja Rady Gminy

XXX Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 7 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII i XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowej z budżetu Gminy Gomunice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomunicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Gomunice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014.
11. Informacja Kierownika ZGKiM w sprawie restrukturyzacji podległego mu Zakładu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
14. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: wtorek, 29 października 2013 09:23  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi