.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Email Drukuj

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII), które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin składania wniosków:
- od dnia 16 lipca 2013 r. do 6 sierpnia 2013 r.

Limity dostępnych środków:

I WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII:
1. Odnowa i Rozwój Wsi: 1 600 000,00 zł
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 200 000,00 zł
3.  Małe projekty:1 500 000,00 zł

II ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ
1.  Odnowa i Rozwój Wsi: 500 000,00 zł
2.  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 100 000,00
3.  Małe projekty: 600 000,00 zł

III ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII
1.  Małe projekty: 200 000,00 zł

Miejsce składania wniosków:
- Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6 (gminna hala sportowa), pokój nr 10, 97-225 Ujazd

Godziny przyjmowania wniosków:
- od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

znajdują się w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”: www.buduj.eu oraz w Centrum Informacji Stowarzyszenia LGD „BUD – UJ RAZEM” mieszczącym się przy Zespole Szkół w Czarnocinie oraz Zespole Szkół w Kamieńsku.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

  • Uzyskanie przy ocenie pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru minimum 30% z maksymalnej liczby punktów dla danego typu operacji.
  • Ważna jest także godzina i dzień złożenia wniosku w przypadku gdy wnioski otrzymają taką samą liczbę punktów o pierwszeństwie decyduje kolejność złożenia zgodnie z procedurą zawartą w LSR Wypełnione wnioski należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej  (na płycie CD).


Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze LGD „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6, 97-225 Ujazd oraz w Centrum Informacji ul. Poniatowskiego 5, 97-318 Czarnocin (Internat Zespołu Szkół Rolniczych) Centrum Informacji w Kamieńsku ul. Szkolna 4 97-360 Kamieńsk, a także pod nr tel.: 0 517 529 539, 0 512 823 620.

Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2013 07:05  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi