.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXVII Sesja Rady Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy

Email Drukuj

W dniu 24 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXV i XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gomunice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2021.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowej z budżetu Gminy Gomunice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomunicach na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowej z budżetu Gminy Gomunice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomunicach na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gomunicach.
13. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Interpelacje i zapytania Radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad Sesji.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy.

4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2013-2020.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2013.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Gomunice w roku 2013 kredytu lub pożyczki na restrukturyzację wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gomunice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 11.06.2013 r. do dnia 10.06.2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gomunice na lata 2013-2015.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gomunicach.

14. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Gomunice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012”.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Gomunice.

16. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

17. Interpelacje i zapytania Radnych.

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: środa, 19 czerwca 2013 10:49  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi