.: Gmina Gomunice :.

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Ułatwienia w obowiązku meldunkowym

Ułatwienia w obowiązku meldunkowym

Email Drukuj

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 01 stycznia 2013 roku zostały wprowadzone ułatwienia w kwestiach meldunkowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z  2012 r. poz. 1407) wprowadzono szereg znacznych ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących między innymi:

 • od stycznia 2013 roku wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu można dokonać podczas zameldowania się w nowym miejscu pobytu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu,
 • przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
 • termin na zgłoszenie meldunku, z 4 dni został wydłużony do 30 dni,
 • formalności meldunkowych można dopełnić w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika,
 • wprowadzono likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,
 • nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy,
 • został wydłużony okres wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 miesięcy do 6 miesięcy,

Wyrażamy głęboką  nadzieję, że wprowadzenie nowych rozwiązań ułatwi Państwu realizację obowiązku meldunkowego wynikającego z w/w ustawy.

Poprawiony: wtorek, 02 lipca 2013 09:15  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi