.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XIX Sesja Rady Gminy Gomunice

XIX Sesja Rady Gminy Gomunice

Email Drukuj

W dniu 7 września 2012 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy z niżej proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad XIX Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII i XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
4. Informacja o pracach Komisji w okresie między Sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gomunice za I półrocze 2012 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gomunice na lata 2012-2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na rok 2012.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Gomunice”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach do realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Gomunice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Odpowiedź na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
13. Interpelacje i zapytania Radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad Sesji.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi