.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze Informacja - Kanalizacja sanitarna

Informacja - Kanalizacja sanitarna

Email Drukuj

Uprzejmie informujemy, że gmina Gomunice uzyskała pozwolenie na  użytkowanie nowo wybudowanej  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kletnia.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku w swoich nieruchomościach m.in. poprzez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe tylko, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) przyłącza do sieci kanalizacyjnej wykonuje się własnym staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.  Informujemy jednak, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych (informacja w załączeniu).

W przypadku zamiaru skorzystania z dofinansowania prosimy zgłosić się do Urzędu Gminy w Gomunicach (pokój nr 101) i złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o uzyskanie dofinansowania (wzór wniosku w załączniku).
  2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
  3. Zgłoszenie budowy.
  4. Dokumentacja projektowa.

Szczegółowe informacje można  uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu 44 6842485 wew. 227

załącznik nr 1 - Informacja w sprawie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych.

 

Wójt Gminy Gomunice

/-/ Paweł Olejniczak

Poprawiony: środa, 24 lutego 2021 14:50  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi