XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE

środa, 09 września 2020 06:29 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

W dniu 11 września 2020 roku /piątek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach odbędzie się XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2020 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2020-2030.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectw Gomunice i Słostowice na trzy odrębne sołectwa: Gomunice, Słostowice i Wojciechów oraz  w sprawie nadania nowopowstałym sołectwom statutów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gomunice na lata 2020-2025”.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/129/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/131/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej oddanej w najem, która jest położona w Gomunicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej oddanej w najem, która jest położona w Kocierzowach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.

19. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 10 września 2020 06:12