.: Gmina Gomunice :.

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Aktualności Najnowsze XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE

XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE

Email Drukuj

W dniu 11 września 2020 roku /piątek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gomunicach odbędzie się XXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY GOMUNICE z niżej proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gomunice na 2020 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gomunice na lata 2020-2030.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectw Gomunice i Słostowice na trzy odrębne sołectwa: Gomunice, Słostowice i Wojciechów oraz  w sprawie nadania nowopowstałym sołectwom statutów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Gomunice na lata 2020-2025”.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/129/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIII/131/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej oddanej w najem, która jest położona w Gomunicach.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej oddanej w najem, która jest położona w Kocierzowach.

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paciorkowizna.

19. Zakończenie obrad Sesji.

Poprawiony: czwartek, 10 września 2020 06:12  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach realizuję projekt, pt. ,,Kraina wyobraźni’’ dofinansowany ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego


Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Gomunicach rozpoczęło realizację zadań związanych z utworzeniem pracowni ekologicznej i nauk przyrodniczych pod nazwą „Eko–Świat” w ramach zadania konkursowego „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Publiczne Gimnazjum w Gomunicach


LOKALS.pl

LOKALS.pl

.


Gmina Gomunice realizuje projekt "Organizacja cyklu spotkań historycznych oraz wmurowanie  tablicy pamiątkowej  z okazji 100-lecia  utworzenia Legionów Polskich na terenie gminy Gomunice"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestuje w obszary wiejskie  Projekt pn.: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi