Udostępnienie przejazdu pod obiektem mostowym - droga powiatowa 3931E relacji Pytowice-Gomunice

piątek, 28 lutego 2020 14:14 Beata Bezulska-Ozga
Drukuj

Urząd Gminy Gomunice informuje, iż

od dnia 18 marca 2020 r.*

zostanie udostępniony do ruchu obiekt mostowy WA-320

w ciągu drogi powiatowej 3931E Gomunice – Słostowice.

W dniu 5 marca 2020 r. o godz. 8:00

planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

w związku z zamknięciem obiektu mostowego WD-318 w Koźniewicach.

Termin zamknięcia ww. obiektu wynika z uzgodnionego z GDDKiA o/Łódź terminu zamknięcia DK1 na odcinku Kamieńsk – Radomsko

na czas wyburzania obiektów WD-318 (Koźniewice) i WD-324 (Dobryszyce)

tj. od dnia 06.03.2020 r. od godz. 21:00 do dnia 09.03.2020 r. do godz. 6:00

*pisemna informacja od Firmy STRABAG Sp. z o.o. z dnia 28.02.2020 r.


Sekretarz Gminy Gomunice

/-/ Aneta Szczepocka

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2020 14:37